निजगढमा नाप नक्साको काम गर्ने नयाँ कम्पनी शुरु

निजगढ । बाराको निजगढमा घर नक्सा, जग्गा नापजाँचसगै ईन्जिनियरिङ्गका सम्पुर्ण काम गर्ने गरी नयाँ कम्पनीले सेवा दिन शुरु गरेको छ । निजगढ ७ लोकप्रिय सहकारी छेउमा मुख्य कार्यालय राखेर शुरु

Skip to content